Izolace plochých střech

Naše služby

 • kompletní rekonstrukce plochých střech (na klíč) pro bytová družstva a SVJ
 • foliový systém + zateplení
 • opravy komínů, strojoven, světlíků a ostatních nástaveb
 • montáž odvětrávacích turbínek
 • montáž okapů, svodů a ostatních klempířských konstrukcí
 • zajištění zámečnických, výškových, hromosvodářských i ostatních prací spojených s kompletní opravou střechy
 • montáže protiradonových hydroizolací základů staveb
 • montáže izolací jezírek, teras, balkónů, jímek
 • montáže izolací proti ropným produktům

Střešní foliový systém

Základním hydroizolačním materiálem jsou válcované folie z měkčeného polyvinychloridu (PVC)
Hydroizolační PVC krytina je dodávána jako ucelený střešní systém
s testovaným a výrobcem doporučeným mechanickým kotvením a vyřešením všech detailů plochých střech (vzd. průchody a průlezy,vtoky,atd). Součástí fol. systému jsou poplastované plechy ze kterých se zhotoví veškeré klempířské prvky, které jsou k realizaci potřeba. Horkovzdušné přivaření fol. pasů na tyto klempířské prvky zaručuje pevnost jako u samotného materiálu.

Střešní foliová hydroizolace je řešena jako ucelený systém propracovaný do posledního detailu. Vedle základního hydroizolačního foliového materiálu jsou do realizace pojaty pomocné materiály - separační podkladní a ochranné textilie, povlakové plechy, tvarovky, střešní vtoky, kotvící prvky, tmely, lepidla, atd.

Z mnoha předností foliových systémů lze zejména uvést odolnost proti stárnutí, která byla prokázána u zahraničních materiálů téměř čtyřicetiletým praktickým ověřením ve všech podnebních pásmech. Střešní folie dokonale odolává působení slunečního záření. Její základní funkční vlastnosti se podstatně nemění v rozsahu teplot -30 až + 80 stupňů oC chemicky dobře odolává vlivům atmosféry zvlášť DV záření, kyselým dešťům a krupobití. Z hlediska mechanických vlastností se střešní folie vyznačuje vysokou pevností v tahu i tlaku a značnou průtažností, což umožňuje přizpůsobení se různým podkladům, které velmi často vykazují značné objemové změny. V neposlední řadě je třeba ještě uvést, že u tohoto materiálu jsou splněny náročné podmínky protipožárních předpisů, střešní folie vykazuje odolnost proti polétavému ohni a sálavému teplu dle normy DIN 4102.

Střešní foliová krytina může být kladena na všechny běžné podkladové vrstvy (beton, dřevo, pěnový polystyrén, asfaltovou krytinu) a to jak u novostaveb, tak při opravách a rekonstrukcích střešních plášťů.

Z hlediska oprav starých zdegradovaných střech je důležitou vlastností foliových systémů na bázi měkčeného PVC minimální difuzní odpor vlastní hydroizolace, což umožňuje průběžnou difuzi případné vlhkosti ze střešního pláště do ovzduší a ponechání původní hydroizolační vrstvy bez její drahé demontáže. Přitížení nosné střešní konstrukce činí pouze 3 kg/m2. Po celou dobu životnosti je střešní foliový hydroizolační systém bezúdržbový vzhledem k použité technologii montáže ukončovacích atikových povlakových plechů. Technologie pokládky foliové krytiny také umožňuje snadné zateplení střešního pláště tepelně izolačními deskami (polystyren, orsil, rockwool) a to i dodatečné přiteplení starších střech.

Hydroizolační střešní foliové systémy jsou včetně potřebných prvků dodávány přímo od výrobce autorizovaným izolatérským firmám, kterým též zajišťuje proškolení pracovníků, které izolační souvrství provádějí. Čímž je garantován správný způsob provedení izolací a jejich dlouhodobá funkční spolehlivost.

Hlavní přednosti hydroizolačních foliových krytin:

 • odolnost proti všem vlivům počasí (kyselé deště, krupobití, UV záření)
 • tepelná odolnost od -30 do +80 oC
 • rozměrová stálost a vodotěsnost
 • pevnost a průtažnost proti roztržení
 • kvalita a pevnost svárů jako u samotného materiálu
 • protipožární odolnost proti přelétavému ohni a sálavému teplu do 80 oC. minimální přitížení střešní konstrukce pouze 3 kg/m2.
 • možnost pokládky na jakýkoliv materiál používaný ve stavebnictví
 • minimální difuzní odpor který umožňuje odchod vlhkosti ze střešní konstrukce
 • bezpečná technologie svařování horkým vzduchem (bez otevřeného ohně)
 • možnost pokládky i za méně příznivého počasí již při teplotách nad 0 oC
Střešní hydroizolační systém je řešen kompletně celý a obsahuje všechny potřebné detaily.
V dodávce střešní hydroizolační foliové krytiny je zahrnuta i montáž oplechování střešních detailů atik, světlíků a jiných střešních nástaveb. Jelikož plechy jsou potaženy stejným druhem PVC z jakého je vyrobena i folie použitá na plochu střechy, dochází k dokonalému horkovzdušnému svaření jinak problematického detailu plochých střech.

Na vyžádání můžeme předložit zkušební certifikáty foliových systémů a schválení k aplikaci v ČR u zahraničních systémů od státních zkušeben stavebních materiálů ve Zlíně a Praha 10 Hostivaři.

Hydroizolační systémy

Copyright © ČEKO izolace 2009, Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS